Tietosuojaseloste

Viite: EU 2016/679

Tietosuojaseloste Isännöintipalvelu Haaristo & Yrjänheikki  Oy:n henkilötietojen käsittelystä

Isännöintipalvelu Haaristo & Yrjänheikki  Oy (jäljempänä Toimija) toimii yritys- ja yhteisöasiakkaiden kanssa. Toimija  käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan Toimijan käsittelemiin henkilötietoihin.

Tietosuojaseloste sisältää Toimijan asiakasrekisterin selosteen, markkinointirekisterin selosteen ja näitä rekistereitä koskevat muut tiedot.

Asiakasrekisterin selosteessa kerrotaan Toimijan asiakkaiden ja sidosryhmien tietojen käsittelystä. Markkinointirekisterin selosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu muuhun kuin voimassa olevaan asiakkuuteen.

Asiakas- ja markkinointirekistereitä koskevat muut tiedot sisältää tietoja rekisteröidyn oikeuksista, tietoturvasta ja evästeistä.

ASIAKASREKISTERIN SELOSTE

1. Rekisterinpitäjä 

Isännöintipalvelu Haaristo & Yrjänheikki Oy 

Tuureporinkatu 8, 20100 Turku, Suomi 

Puhelin: +358 45 225 2562 

Sähköposti: infoi [at] ihy.fii 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Oskari Haaristo, toimitusjohtaja 

Tuureporinkatu 8, 20100 Turku, Suomi 

Puhelin: +358 45 225 2562 

Sähköposti: oskari.haaristo [at] ihy.fi

3. Rekisterin nimi 

ihy.fi asiakas-, laskutus- ja tilauskantarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen, analysointi ja kehittäminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely isännöintipalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän tiedottamisen suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. 

Toimijan verkkosivuilla olevien lomakkeiden täyttäneiden sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroita käytetään yhteydenottoon vastaamiseen. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä: 

  • Etu- ja sukunimi 
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaation nimi
  • Postiosoite
  • Laskutustiedot
  • Laskutusosoite
  • Historiatietoa (yhteydenotto-, tarjous-, palaveritietoa)
6. Säännönmukaiset tietolähtee

Tiedot asiakas- ja laskutusrekisteriin saadaan suoraan asiakkailta palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä. 

7. Tietojen luovutus ja siirto 

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn johdosta osa tiedoista voi sijaita Toimijan alihankkijoilla. Henkilötietoja voidaan siirtää Toimijan markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisteristerinpitäjän ja asiakkaan välinen, asiakkuus tai muu asiallinen yhteys on päättynyt. 

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.