Vakuutusmeklari

Mikä ihmeen vakuutusmeklari? Mitä hyötyä meklarista on taloyhtiölle ja miksi meidän pitäisi käyttää heidän palveluitaan?

Vakuutusmeklareiden käyttö on yleistynyt taloyhtiöiden keskuudessa, mutta vieläkin lienee yhtiöitä, joiden vakuutusasiat hoidetaan oletuksilla tai vanhalla kaavalla ”tämmöset ne on aina ennenkin olleet”.

Kenen asiaa meklarit ajavat?

Meklarit toimivat asiakkaan riskienhallintaan liittyvien asioiden edustajana ja neuvonantajana. Heidän kauttaan yhtiön vakuutukset pysyvät ajantasalla, vakuuttamisen tarve on kohdillaan, eikä ylivakuuttamisesta ole vaaraa. Meklarit edustavat yhtiötä vakuutusyhtiön suuntaan ja toimivat puolueettomina. Kaikki vakuutusmeklarit ovat Finanssivalvonnan toimesta merkattu vakuutuksenvälittäjärekisteriin. Rekisteriin merkitään ainoastaan henkilöt ja yritykset, jotka ovat täyttäneet korkeat ammattivaatimukset.

Ei arvailua vaan varmuutta

Taloyhtiön hallituksen tehtävänä yhdessä isännöitsijän kanssa on varmistaa, että yhtiön vakuutukset ovat kunnossa ja riittävän laajat. Ammattilaisen toimiessa vakuutusasioiden neuvonantajana ja edustajana, voi isännöitsijä ja yhtiön hallitus keskittää aikaansa muihin taloyhtiön asioihin. Meklarit pitävät taloyhtiön vakuutukset ajantasalla ja  seuraavat lakimuutoksia.

Vahingon sattuessa meklari laatii vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön, seuraa vahinkoilmoituksen käsittelyä ja valvoo korvausehtojen täyttymistä sekä tarvittaessa reklamoi päätöksistä.

Tulisiko meidän taloyhtiössä siirtyä meklarin käyttöön?

Suoritamme säännöllisin aika-ajoin vakuutusten kilpailutusta, mutta meklarin avustuksella tämän toimenpiteen saa automatisoitua, jolloin säästyy aikaa ja rahaa yhtiöltä. Vakuutusmeklarilta voi myös ottaa arvion eri vakuutusyhtiöistä ennen kuin päätös meklariin siirtymisestä tehdään, joten taloyhtiöllä ei pakotetta siirtyä meklarin käyttöön ole, ennen kuin päätetään valita vakuutus meklarin välityksellä.

// Oskari Haaristo